Scylla & Sofiane Pamart – Pleine Lune 2 (Album)

Scylla & Sofiane Pamart - Pleine Lune 2 (Album)

Tracklist Pleine Lune 2 :
[01] Scylla & Sofiane Pamart – Seul Sur La Lune
[02] Scylla & Sofiane Pamart – Sauvage
[03] Scylla & Sofiane Pamart – Aigle Royal
[04] Scylla & Sofiane Pamart – Animal Nocturne
[05] Scylla & Sofiane Pamart – Femme Du Désert
[06] Scylla & Sofiane Pamart – Irobot
[07] Scylla & Sofiane Pamart – Sakura
[08] Scylla & Sofiane Pamart – Couteau Papillon
[09] Scylla & Sofiane Pamart – Olympia
[10] Scylla & Sofiane Pamart – Dernier Voyage